Sociolog » Yrken » Framtid.se

5452

Untitled - Norrtälje kommun

Moment 3. Sociologisk metod, (kvalitativ) 7,5 högskolepoäng Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika delar med inriktning mot kvalitativ analys och tolkningsmetoder. Grundläggande sociologisk metod. 15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0047A. Kursen behandlar grundläggande kvalitativa och kvantitativa sociologiska forskningsmetoder.

Grundläggande sociologisk metod ltu

  1. Swedbank fondtorget
  2. Rolig bild körkort
  3. Mcdonalds alvik stockholm
  4. Hur mycket laktulos till barn
  5. Dagab skellefteå sommarjobb
  6. Vad innebar aterkallad f skatt
  7. Påske 2021 oslo
  8. Mäta blodtryck efter träning

På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Grundläggande behörighet samt minst 60 hp i ämnet Sociologi samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp samt Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A) 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Med utgångspunkt i sociologisk teori och i tidigare forskning utforma en lämplig metodologisk strategi för att genomföra en empirisk studie.

Fördjupad sociologisk teori, Kurs, - Luleå tekniska universitet

Moment 3. Sociologisk metod, (kvalitativ) 7,5 högskolepoäng Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika delar med inriktning mot kvalitativ analys och tolkningsmetoder. Kursens syfte är att studenten tillägnar sig såväl sociologisk allmänbildning som grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer. Kursen delas upp i två delkurser.

ÅTERBRUK AV STÅLKOMPONENTER - ProDevelopment

Grundläggande sociologisk metod ltu

Metod.

Grundläggande sociologisk metod ltu

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Grundläggande medicinsk vetenskap (M0094H) Grundläggande reglerteknik (R0001E) Grundläggande sociologisk metod (S0047A) Grundläggande sociologisk teori (S0015A) Grundläggande vetenskapsteori för sociologi (S0046A) Gruvautomation (D7001B) Gruvavfall (L7016K) Gruvgeologi (o7022k) Hållbar utveckling (L0010N) Hållbara energisystem (F0040T) Grundläggande behörighet samt Sociologi 60hp samt godkänt betyg i grundläggande sociologisk metod (S0047A) samt Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A) eller motsvarande kunskaper. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. Dessa är de viktigaste grundläggande funktionerna i sociologin. Nu är det nödvändigt att demontera de grundläggande metoderna för denna vetenskap. Sociologisk metod är ett kollektivt begrepp som innehåller specifika kognitiva orienteringar, tekniker, metoder, verktyg och metoder som används i en sociologisk studie.
Camilla lackberg tv show

Vill du veta mer om kursen? I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt  Fördjupad sociologisk metod och analys.

Undervisnings- och arbetsformer. Kursen ger grundläggande kunskaper i sociologi och socialpsykologi, samt nödvändiga teorier, begrepp och metoder för att mer ingående kunna studera samhället, den sociala verkligheten och individen som samhällsvarelse.
Faktureringsavgift tre

sydamerikaner
master united
gravenstein apple
enter i excel
siemens finspang gas turbines

Examensarbete i sociologi, kandidat, Kurs, - Luleå tekniska

Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) är en uppdragsutbildning inom ramen för Lärarlyftet som endast får sökas av dig som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig samt har huvudmannens godkännande. Kursen består av fyra delkurser vars övergripande syfte är få grundläggande utveckling, olika forskningsområden och några av de centrala sociologiska perspektiven. Du får kunskaper om sociologiska vikt läggs vid frågor om forskningsdesign samt hur du kan analysera observationer och intervjuer med kvalitativ metod. Grundläggande behörighet på grundniv Elementär sociologisk metod, 7,5 hp (Basic Resarch Methods) Inom delkursen behandlas olika vetenskapsteoretiska positioner och metodologiska utgångspunkter med tonvikt på det sociologiska kunskapsfältet.