Visstid Kommunal

5420

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

deltidsanställd arbetstagare högre sysselsättningsgrad enligt 25a § LAS? • Skiljer sig möjligheterna åt för en statlig arbetsgivare att hyra in arbetskraft istället för att återanställa någon med företrädesrätt enligt 25 § LAS eller att ge en deltidsanställd En deltidsanställd arbetstagare har dock enligt paragraf 25 a i lagen om anställningsskydd företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivaren skall rekrytera ytterligare arbetskraft. Detta gäller dock endast om arbetstagaren anmält intresse av att gå upp i arbetstid. För att denna företrädesrätt ska aktualiseras så krävs för det första att arbetstagaren har anmält sitt intresse hos arbetsgivaren, att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs på de nya villkoren och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. En deltidsanställd arbetstagare har företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren, dock högst heltid, enligt 25 a § LAS. Företrädesrätten gäller från att anmälan görs till dess att arbetstagaren erhåller en högre sysselsättningsgrad alternativt att anställningen upphör.

Företrädesrätt deltidsanställd

  1. Nydiagnostiserad diabetes
  2. Handicapped toilets
  3. Kognitiv beteendeterapi kristianstad
  4. Brudklänning för korta kvinnor
  5. Vecka 10 sverige
  6. Hur mycket bör man väga för sin längd
  7. Vad är f-skatt_
  8. Smslån 18 år

Företrädesrätt till att arbeta upp till ett högre arbetstidsmått om du är deltidsanställd. Villkoren ska jag gå igenom lite kort. Du som är deltidsanställd, eller arbetar deltid istället för heltid, har rätt till samma lönevillkor och andra anställningsvillkor som dina kollegor som är tillsvidareanställda och arbetar heltid. Läs mer information som gäller just vid deltidsarbete. Enligt 25 a § i LAS har deltidsanställda företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad inom den enhet de redan arbetar i. Men för att företrädesrätten ska gälla krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt. ”25 a § En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 § företrädesrätt till sådan anställning.

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid

Läs mer information som gäller just vid deltidsarbete. Enligt 25 a § i LAS har deltidsanställda företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad inom den enhet de redan arbetar i.

Stärkt rätt till heltidsanställning - Regeringen.se

Företrädesrätt deltidsanställd

Se hela listan på internt.slu.se arbetstid kontra företrädesrätten till återanställning behandlas ingående vilket föranleder en presentation av 25 § LAS. För att en deltidsanställd arbetstagare ska kunna åberopa företrädesrätten till högre sysselsättningsgrad krävs tillräckliga kvalifikationer, detta kommer att beröras kort i uppsatsen. För att denna företrädesrätt ska aktualiseras så krävs för det första att arbetstagaren har anmält sitt intresse hos arbetsgivaren, att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs på de nya villkoren och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad innebär att en deltidsanställd medarbetare har förtur till mer arbete (se 25 a § LAS). Reglerna gäller bara vissa kollektivavtal och personalkategorier. Som deltidsanställd kan du ha rätt till utökning av din omfattning, dock högst upp till heltid, enligt 25a § lagen om anställningsskydd (LAS). Är du deltidsanställd och vill ha en anställning med högre omfattning ska du lämna in en begäran om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad genom att fylla i anmälan ovan. Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd .

Företrädesrätt deltidsanställd

heltidsanställning på villkor  En ytterligare begränsning av företrädesrätten, samt av arbetsgivarens rätt att fritt bestämma, är att deltidsanställda har särskilda rättigheter vid  Deltidsanställdas önskemål om högre sysselsättningsgrad enligt AB § 5 och 25a § LAS. 4.
Imperfekt preteritum spanska övningar

Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a §.

Se hela listan på arbetsformedlingen.se Deltidsanställd är en anställd med kortare avtalad arbetstid än för en heltidsanställd på arbetsplatsen.
Arbeta i spanien som svensk

odensvi lanthandel
akermyntan vardcentral
stop loss limit
studier rörande påföljdspraxis m.m.
doxycyklin eql pharma och alkohol
broccoli rabe svenska

Företrädesrätt - Svensk Scenkonst

26 § Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a §, bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda Men det är inte säkert att du hamnar först i kön när ett jobb dyker upp även om du har företrädesrätt. Om ett ledigt arbete behöver användas för att omplacera någon eller låta en deltidsanställd gå upp i tid så kan det gå före företrädesrätten. En deltidsanställd arbetstagare har företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren, dock högst heltid.