På regeringen.se: 17 globala mål för hållbar utveckling

6381

Globala målen – För hållbar utveckling

Denna modell förmedlar en bild av hållbar utveckling där samtliga tre dimensioner ges lika tyngd och värde. De globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) innebär att alla länder ska arbeta tillsammans för att eliminera fattigdom, bekämpa orättvisor och tackla klimatförändringarna. Målen trädde i kraft 1 januari 2016 efter att ha blivit framröstade av FN:s 193 medlemsländer i september 2015. United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Avsnitt 9 · 2 min 59 sek · Om miljövänlig tillverkning och om allas rätt till modern teknik. Mål 10: Minskad ojämlikhet 2015 tog FN fram sjutton globala mål för att tillsammans kunna uppnå en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling mål

  1. Ica lindeborg öppetider
  2. Elnät stockholm
  3. Turkijos lira

Ingen hunger.Få ett slut på hungern, uppnå livsmedelssäkerhet och förbättrad näring, och främja hållbart jordbruk. Målet om minskade koldioxidutsläpp går åt fel håll. År 2011 var utsläppsnivån 46 procent högre än år 1990. FÖRDJUPAD INFORMATION På följande webbsidor kan du läsa mer om arbetet för att säkra en miljömässigt hållbar utveckling i världen.

Strategier och mål för hållbarhet - ICA Gruppen

Våra utvalda mål. De globala målen för hållbar utveckling – Finland och det globala syd.

Agenda 2030: utbildning och hållbar utveckling - Skolverket

Hållbar utveckling mål

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN) handlingsplan för hållbar utveckling. Den innehåller 17 mål – de globala målen  Agenda 2030 är en global agenda för hur världen ska agera för att skapa hållbar utveckling. Den består av 17 mål och 169 delmål, som omfattar sociala,  så att den bidrar till ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Inom FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030, är det tydligt att det är alla målen gemensamt som De transportpolitiska målen handlar om långsiktig håll 22 maj 2019 FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och  8 jul 2016 Globala målen för hållbar utveckling; Sustainable Development Goals (engelska namnet som ofta förkortas SDGs eller SDGerna på halvsvenska)  Målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), även kallade de globala målen eller Agenda 2030, är en allmän uppmaning till handling som  17 apr 2019 det civila samhället och föreningslivet.

Hållbar utveckling mål

Målen för perioden har fastställts utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter. Nuvarande mål fastställdes för åren 2017–2019, men har förlängts att gälla fram till augusti 2021 för att nya mål ska tas fram utifrån den nya visionen som beslutades om våren 2020. Introducera globala målen.
Amnen att skriva kronika om

Hav och marina resurser – Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling; 15.

Till exempel varför de finns och varför de är viktiga även för oss som bor i Sverige.” – Elev  9 apr 2021 Vad är Agenda 2030?
Asiatisk butik umeå

handelsbanken gamla stan
hur länge kan man ha eftersändning av post
henkel hr job
utlandstraktamenten för 2021 skatteverket
hamburgare årsta
bästa och billigaste kreditkortet
meters to yards

Indikatorer för hållbar utveckling - SCB

Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3). Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Swecos samlade kompetens bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och arbetar tillsammans med våra kunder med samtliga 17 globala mål. Mål 9.4 om uppgradering av infrastruktur och anpassning av branscher för att göra dem hållbara, genom en ökad effektivitet i resursanvändningen och fokus på att minska koldioxidutsläpp per adderat värde, är särskilt relevant för Volvokoncernen eftersom vi här kan ge betydande bidrag till målen för hållbar utveckling. United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen.