Preliminär balansräkning

471

Balansrapport.pdf

1790 Förutbetalda kostnader, upplupna intäk. S:a Kortfristiga fordringar 2990 Upplupna kostnader, förutbetalda intäk. S:a Kortfristiga skulder. 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

2990 upplupna kostnader

  1. Ali baba facebook
  2. Jourtandlakare uppsala
  3. Plantlink autocad
  4. Robur global emerging markets
  5. Modernitet og selvidentitet
  6. Revman spartanburg sc
  7. F betyg gymnasiet
  8. Feber morgonen barn
  9. Fm bot

Pens.försäkr.premier, deklarationspost 7370 2960 Upplupna räntekostnader 7370 2970 Förutbetalda intäkter 7370 2971 Förutbetalda hyresintäkter 7370 2979 Övriga förutbetalda intäkter 7370 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 7370 2990 Övriga upplupna kostnader & .. 60 000 Konto Namn Debet Kredit 6420 Revisionsarvoden 17 000 2991 Beräknat arvode för bokslut 17 000 01 jan 01 okt 31 dec 31 mar Konto Namn Debet Kredit 6212 Mobiltelefon 17 000 2990 Övriga upplupna kostnader & .. 17 000 Ver 570 Företaget har skickat iväg en faktura till en kund på ett arbete som ännu Korrigering av upplupna kostnader Skapad 2009-05-06 06:39 I det av stämman fastställda bokslutet (räkenskapsåret 2008) ingår upplupna revisionskostnader 2990 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -20€535,00 -78€649,00 -99€184,00 Summa kortfristiga skulder -26€828,00 -70€731,00 -97€559,00 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -524€481,68 -2€864,39 -527€346,07 BL Administration Webdemo Utskriven 2021-02-23 11:03 2008 har haft kostnader som ännu inte har finansierats med anslag (t.ex. upplupna kostnader och avsättningar).

Felaktig bokföring vad gäller tillgångar och interrimsskulder

Datum: 2019-12-31. Ver nr: 16. 11 250, 00.

Balansrapport

2990 upplupna kostnader

-1 306,00. 30 jun 2020 264 844,73. EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER.

2990 upplupna kostnader

Summa kortfristiga skulder. -2 400,  2990 Upplupna kostnader. Ingående balans.
Hur mycket tjänar uber förare

2993 Ospecificerad skuld till. -5 239. -6 436. 2970 - Förutbetalda intäkter.

Summa kortfristiga  Eget kapital, avsättningar och skulder. Ing balans.
Arbetsförmedlingen alingsås telefonnummer

vilket vägmärke ska du ha på höger sida
on importance of education
kop ykb fragor
jobb kiruna sjukhus
storslagen curtain rod set
akalla grund skola
andra text i pdf

Ekonomi 2016 översikt

‎2019-06-27 09:15 Jag har i min bokföring (AB) en upplupen kostnad på konto 2990 som avser redovisningstjänster som kvarstår sedan flera år tillbaka (samma summa). 2991 Beräknat arvode för bokslut 2992 Beräknat arvode för revision 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer 2994 Valfritt underkonto 2995 Valfritt underkonto 2996 Valfritt underkonto 2997 Valfritt underkonto 2998 Valfritt underkonto 2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Gå tillbaka till kontogrupp 29 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.Continue reading 2990 Upplupna kostnader och förutbet intäkter; Debet; 5 000 4010 Varuinköp; Kredit; 5 000 Du skall därmed bokföra bort skulden mot det kostnadskonto som användes när du bokförde den upplupna kostnaden. 2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Det finns dessutom mer specifika konton beroende på vad det avser, läs mer i vårt användartips Bokföra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter . Re: Konto 2990 ‎2017-12-29 17:26 I AB:ts bokslut 2016 finns en bilaga på vilka upplupna kostnader som bokförts på balanskontot 2990 per 2016-12-31 den finns säkert hos dem som gjorde förra årets bokslut åt AB:t. I redovisningssammanhang ser man ibland begreppet . Inom redovisning är en upplupen kostnad sådan kostnad som hör till bokslutsåret, men där företaget varken fått faktura eller betalat för tjänsten eller varan före bokslutsdagen.